Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Zamówienia publiczne w Izbie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan

19 czerwca 2012 r. 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza ogłoszenie o wszczęciu postępowania oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu sedan

6 czerwca 2012 r. 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wewnętrznych II i III piętra, wymianę wykładzin i malowanie w  pomieszczeniach biurowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

24 listopada 2008 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację o wszczęciu postępowania oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę drzwi wewnętrznych II i III piętra, wymianę wykładzin i malowanie w  pomieszczeniach biurowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

29 października 2008 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane trzech pomieszczeń biurowych (Gab. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretariat), remont dachu z wykonaniem i montażem balustrady na dachu w budynku biurowym w Opolu, ul. Oleska 19A.

14 maja 2008 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami odnośnie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane trzech pomieszczeń biurowych (Gab. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretariat), remont dachu z wykonaniem i montażem balustrady na dachu w budynku biurowym w Opolu, ul. Oleska 19A.

7 maja 2008 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację o wszczęciu postępowania oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane trzech pomieszczeń biurowych (Gab. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretariat), remont dachu z wykonaniem i montażem balustrady na dachu w budynku biurowym w Opolu, ul. Oleska 19A.

21 kwietnia 2008 r.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 11 szt urządzeń klimatyzacyjnych.

28 maja 2007 r. 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację o wszczęciu postępowania oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 11 szt urządzeń klimatyzacyjnych.

8 maja 2007 r.

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1260047
W tym miesiącu: 29007
Wizyt dzisiaj: 587
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: