Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Działalność opiniodawcza w 2010 roku

Działalność opiniodawcza w miesiącu grudniu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne o projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. dla następujących j.s.t.: 

Grodków, Głogówek, Zdzieszowice, Biała, Ujazd, Byczyna, Zw. Międzygminny "Czysty Region”, Łambinowice, Zw. Gmin Śląska Opolskiego, Skoroszyce,  Dobrzeń Wielki, Lasowice Wielkie, Powiat Namysłowski, Namysłów, Kamiennik, Powiat Prudnicki, Murów, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", Świerczów, Wołczyn, Powiat Głubczycki, Gorzów Śląski, Reńska Wieś, Zw. Gmin "Aqua Silesia", Łubniany, Powiat Nyski, Cisek, Tułowice, Zawadzkie, Gogolin, Prudnik, Wilków, Pawłowiczki, Powiat Kluczborski, Brzeg, Korfantów, Zw. Gmin "Prokado", Bierawa, Komprachcice, Powiat Brzeski, Niemodlin, Jemielnica, Turawa, Olszanka, Walce, Prószków, Głubczyce, Popielów, Krapkowice, Opole,  Województwo Opolskie, Skarbimierz, Powiat Opolski, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Powiat Oleski, Zębowice, Baborów, Nysa, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Leśnica, Otmuchów, Pokój, Dobrodzień, Zw M I G Źródła Rzeki Prosny, Polska Cerekiew, Lubrza, Powiat Strzelecki, Kietrz, Tarnów Opolski, Powiat Krapkowicki, Strzeleczki, Chrząstowice, Paczków 

 • z uwagami o projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. dla następujących j.s.t.: 

Rudniki, Izbicko, Lubsza, Kluczbork, Głuchołazy, Dąbrowa, Domaszowice, Lewin Brzeski, Praszka, Radłów, Ozimek, Branice 

 • z zastrzeżeniami o projekcie uchwały budżetowej na 2011 r. dla następujących j.s.t.: 

Pakosławice, Kolonowskie 

 • pozytywne o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.: 

Grodków, Głogówek, Zdzieszowice, Biała, Ujazd, Byczyna, Zw. Międzygminny "Czysty Region", Łambinowice, Zw. Gmin Śląska Opolskiego, Skoroszyce, Dobrzeń Wielki, Izbicko, Lasowice Wielkie, Powiat Namysłowski, Namysłów, Kamiennik, Powiat Prudnicki, Murów, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", Świerczów, Wołczyn, Powiat Głubczycki, Gorzów Śląski, Reńska Wieś, Zw. Gmin "Aqua Silesia", Łubniany, Powiat Nyski, Cisek, Tułowice, Lubsza, Zawadzkie, Gogolin, Kluczbork, Prudnik, Wilków, Pawłowiczki, Powiat Kluczborski, Brzeg, Korfantów, Zw. Gmin "Prokado", Bierawa, Komprachcice, Powiat Brzeski, Niemodlin, Jemielnica, Turawa, Olszanka, Walce, Dąbrowa, Prószków, Głubczyce, Popielów, Opole, Województwo Opolskie, Skarbimierz, Powiat Opolski, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie, Powiat Oleski, Zębowice, Domaszowice, Baborów, Nysa, Otmuchów, Pokój, Dobrodzień, Zw M I G Źródła Rzeki Prosny, Polska Cerekiew, Lubrza, Ozimek, Powiat Strzelecki, Kietrz, Powiat Krapkowicki, Strzeleczki, Chrząstowice, Branice, Tarnów Opolski 

 • z uwagami o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.: 

Rudniki, Pakosławice, Głuchołazy, Krapkowice, Lewin Brzeski, Kolonowskie 

 • z zastrzeżeniami o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla następujących j.s.t.: 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Leśnica, Praszka, Radłów, Paczków 

 • pozytywne o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej dla następujących j.s.t.: 

Grodków, Rudniki, Zdzieszowice, Biała, Ujazd, Byczyna, Skoroszyce, Dobrzeń Wielki, Izbicko, Lasowice Wielkie, Namysłów, Kamiennik, Powiat Prudnicki, Murów, Zw. Gmin "Dolna Mała Panew", Świerczów, Wołczyn, Pakosławice, Powiat Głubczycki, Gorzów Śląski, Reńska Wieś, Powiat Nyski, Cisek, Lubsza, Zawadzkie, Gogolin, Kluczbork, Prudnik, Wilków, Pawłowiczki, Powiat Kluczborski, Brzeg, Głuchołazy, Korfantów, Zw. Gmin "Prokado", Bierawa, Powiat Brzeski, Turawa, Olszanka, Walce, Prószków, Głubczyce, Popielów, Krapkowice, Opole, Województwo Opolskie, Skarbimierz, Powiat Opolski, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie,  Powiat Oleski, Domaszowice, Baborów, Nysa, Leśnica, Otmuchów, Lewin Brzeski, Praszka, Dobrodzień, Zw M I G Źródła Rzeki Prosny, Radłów, Polska Cerekiew, Lubrza, Ozimek, Powiat Strzelecki, Kietrz, Tarnów Opolski, Powiat Krapkowicki, Strzeleczki, Branice, Kolonowskie, Paczków 

 • z uwagami o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej dla następującej j.s.t.: 

Jemielnica 

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.: 

Łambinowice, Powiat Oleski, Popielów, Dobrodzień, Chrząstowice, Głuchołazy, Izbicko, Kamiennik, Kluczbork, Radłów


Działalność opiniodawcza w miesiącu listopadzie:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Pakosławice, Walce, Prószków, Zębowice, Namysłów, Powiat Namysłowski, Nysa.


Działalność opiniodawcza w miesiącu październiku:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Praszka, Prudnik, Domaszowice, Izbicko, Ozimek, Paczków, Pokój, Łubniany. 

 • z uwagami w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Olszanka

 


Wyniki opiniowania Informacji o przebiegu wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin za I półrocze 2010 r.

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz zarządy powiatów, województwa i związków gmin przedstawiły Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

8 listopada 2010 r.

 


Działalność opiniodawcza w miesiącu wrześniu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.: 

Powiat Strzelecki, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Komprachcice, Gogolin, Powiat Oleski, Baborów. 

 • pozytywne w sprawie możliwości wykupu obligacji: 

Dobrzeń Wielki 

 • pozytywne nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Zdzieszowice, Krapkowice, Gorzów Śląski, Skoroszyce, Powiat Strzelecki, Świerczów, Kamiennik, ZG „Czysty Region”, Lasowice Wielkie, Polska Cerekiew, Walce, Olesno, Popielów, Ujazd, Powiat Nyski, Dąbrowa, Skarbimierz, Łambinowice, Baborów, Reńska Wieś, Głogówek, Strzeleczki, Pawłowiczki, Kolonowskie, Wilków, Byczyna, Tułowice, Lubsza, Prudnik, Turawa, Rudniki, Województwo Opolskie, Otmuchów, Zawadzkie, Bierawa, Kietrz, Powiat Brzeski Namysłów, Niemodlin, Dobrodzień, Praszka, Wołczyn, ZG „Dolna Mała Panew”, Chrząstowice, Jemielnica, Powiat Opolski, Gogolin, ZG „Trias Opolski”, Lewin Brzeski, Powiat Namysłowski, Domaszowice, Zębowice, Powiat Kluczborski, Cisek, Powiat Głubczycki, Głubczyce, Korfantów, Tarnów Opolski, ZG „Aqua Silesia”, Strzelce Opolskie, ZG „Prokado”, Pokój, Izbicko, Prószków, Paczków, Komprachcice, Pakosławice, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Leśnica, Powiat Prudnicki, Łubniany, Murów, Nysa, ZG Śląska Opolskiego, ZMiG Źródła Rzeki Prosny, Lubrza, Dobrzeń Wielki, Powiat Krapkowicki, Branice, Opole. 

 • z uwagami nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. 

Olszanka, Kluczbork, Ozimek. 

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu sierpniu:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Olszanka, Komprachcice, Niemodlin, Namysłów, Zębowice, Pakosławice, Kluczbork, Dobrodzień, Ozimek, Reńska Wieś, Chrząstowice 

 • pozytywne nt. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r.

Grodków, Biała, Radłów.


Działalność opiniodawcza w miesiącu lipcu:

 

wydano opinie: 

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Powiat Kluczborski, Wilków, Polska Cerekiew, Popielów, Izbicko, Lubsza, Paczków, Głubczyce, Biała, Świerczów, Strzelce Opolskie, Domaszowice, Branice. 

 • z uwagami  w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla Gminy Byczyna. 
 • pozytywne w sprawie możliwości wykupu obligacji dla następujących j.s.t.:

Głuchołazy, Województwo Opolskie


Działalność opiniodawcza w miesiącu czerwcu:

 

wydano opinie

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Gminy: Prudnik, Namysłów, Branice, Bierawa, Kamiennik, Biała, Domaszowice.
Powiat: Prudnicki.


Wyniki opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2009 r. 

Składy orzekające regionalnej izby obrachunkowej zaopiniowały sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. oraz związków za 2009 r., które zgodnie z dyspozycją art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wpłynęły do Izby

16 czerwca 2010 r. 

 


Wyniki opiniowania wniosków Komisji Rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2009 r.

 

W okresie od 5 marca do 28 kwietnia 2010 r. składy orzekające regionalnej izby obrachunkowej zaopiniowały 90 złożonych wniosków komisji rewizyjnych w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Wydano 82 opinie pozytywne i 8 opinii z uwagami

16 czerwca 2010 r. 

 


Działalność opiniodawcza w miesiącu maju:

 

wydano opinie

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących j.s.t.:

Gminy: Branice, Byczyna, Dobrodzień, Jemielnica, Korfantów, Lasowice Wielkie, Lewin Brzeski, Lubsza, Niemodlin, Popielów, Ujazd, Wołczyn.

Powiaty: Oleski, Prudnicki.


Działalność opiniodawcza w miesiącu kwietniu

wydano opinie:

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących jst:

Gminy: Baborów, Dąbrowa, Głogówek, Gogolin, Grodków, Izbicko, Kietrz, Krapkowice, Lewin Brzeski, Lubrza, Tułowice.

Powiat Brzeski.

 • pozytywną nt. możliwości wykupu obligacji dla Gminy Tarnów Opolski.
 • pozytywne nt. sprawozdania z wykonania budżetów za 2009 r. dla następujących jst:

Miasta: Kędzierzyn-Koźle, Opole.

Gminy: Baborów, Biała, Branice, Brzeg, Byczyna, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrodzień, Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Gogolin, Gorzów Śląski, Izbicko, Kamiennik, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lubsza, Lubrza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Otmuchów, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Praszka, Prószków, Prudnik, Radłów, Reńska Wieś, Rudniki, Skarbimierz, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wilków, Wołczyn, Zdzieszowice, Zębowice.

Powiaty: Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Prudnicki, Strzelecki.

Województwo Opolskie.

Związki: Międzygminny Związek „Trias Opolski” w likwidacji, Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny, Związek Gmin „Dolna Mała Panew”, Związek Międzygminny „Czysty Region”.

 • z uwagami nt. sprawozdania z wykonania budżetów za 2009 r. dla następujących jst:

Gminy: Dobrzeń Wielki, Głuchołazy, Lewin Brzeski, Olszanka, Paczków, Pakosławice.

Powiat Brzeski.

 • pozytywne nt. wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r. dla następujących jst:

Miasta: Brzeg, Kędzierzyn-Koźle.

Gminy: Baborów, Biała, Bierawa, Branice, Byczyna, Chrząstowice, Cisek, Dąbrowa, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kietrz, Kluczbork, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lewin Brzeski, Lubsza, Lubrza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Popielów, Praszka, Prószków, Prudnik, Radłów, Rudniki, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wilków, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice, Zębowice.

Powiaty: Głubczycki, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Prudnicki, Strzelecki.

Województwo Opolskie.

Związki: Międzygminny Związek „Trias Opolski” w likwidacji, Związek Gmin „Aqua Silesia”, Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny.

 • z uwagami nt. wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r. dla następujących jst:

Miasto Opole.

Gminy: Polska Cerekiew, Reńska Wieś.

Powiaty: Brzeski, Kędzierzyńsko-Kozielski.

Związki: Związek Gmin „Dolna Mała Panew”, Związek Międzygminny „Czysty Region”. 


Działalność opiniodawcza w miesiącu marcu:

 

wydano opinie:

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących jst:

Gminy: Gorzów Śląski, Kluczbork, Krapkowice, Namysłów, Rudniki, Strzeleczki, Zębowice.

Powiaty: Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski.

 • z uwagami w sprawie możliwości spłaty kredytu dla Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • pozytywne nt. sprawozdania z wykonania budżetów za 2009 r. dla następujących jst:

Gminy: Bierawa, Grodków, Jemielnica, Ozimek, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Zawadzkie.

Związki: Związek Gmin „Aqua Silesia”, Związek Gmin „Prokado”, Związek Gmin Śląska Opolskiego.

 • pozytywne nt. wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r. dla następujących jst:

Gmina Grodków.

Związki: Związek Gmin „Prokado”, Związek Gmin Śląska Opolskiego.

 • z uwagami nt. wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2009 r. dla Gminy Kolonowskie.

 


Działalność opiniodawcza w miesiącu lutym:

 

wydano opinie:  

 • pozytywne w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla następujących gmin:

Głogówek, Radłów 

 • z uwagami w sprawie możliwości spłaty kredytu lub pożyczki dla Gminy Olesno 

 

Wyniki opiniowania możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2010 r. oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu budżetu na 2010 r.

 

W okresie od 17 listopada do 11 grudnia 2009 r. składy orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wydawały opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opinie o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonych do projektów uchwał budżetowych na etapie projektowania budżetów na 2010 r.

Składy orzekające na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z art. 172 ustawy o finansach publicznych, wydały łącznie 86 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego i 82 opinie o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej prognozy kwoty długu (w roku ubiegłym odpowiednio 81 i 84 opinie).

26 lutego 2010 r.

 


 

Wyniki opiniowania projektów budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na 2010 r.

 

W okresie od 27 października do 19 listopada 2009 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego przedkładały do tutejszej Izby, celem zaopiniowania, projekty uchwał budżetowych na 2010 r. W terminie wskazanym w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do Izby wpłynęło 88 projektów (niespełna 98%).

Na podstawie art. 13 pkt 3, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, składy orzekające opiniowały przedłożone projekty uchwał budżetowych wraz z objaśnieniami oraz informacjami o stanie mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok. Łącznie zostało wydanych 90 opinii, w tym 72 pozytywne, co stanowi 80% ogółu opinii, z uwagami zostało zaopiniowanych 17 projektów (ok. 19%), natomiast jeden projekt zaopiniowano z zastrzeżeniami. Opinii negatywnych nie wydano. 

26 lutego 2010 r.

 


 

Działalność opiniodawcza w miesiącu styczniu: 

 

nie wydano opinii.

 

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257494
W tym miesiącu: 26454
Wizyt dzisiaj: 214
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: