Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność nadzorcza w 2007 roku

Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XII/83/07 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości,
 • nr XV/85/07 Rady Gminy Izbicko z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Izbicko,
 • nr XII/82/2007 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Dobrodzień,
 • nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 • nr 45/2007 Wójta Gminy Pokój z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.,  

- orzeczono w części nieważność uchwał i zarządzeń:

 • nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku,
 • nr XIV/108/2007 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości składek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2008 r.,
 • nr XIII-88/07 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
 • nr 91/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy na 2007 r.,
 • nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
 • nr 190/2007 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/19/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 r.,
 • nr XI/86/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
 • nr XII/63/07 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • nr XV/199/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,  

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XII/60/07 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek i wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,
 • nr XI/64/2007 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów,
 • nr 123/XII/2007 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podatku od środków transportowych,
 • nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących w 2008 r.,
 • nr XIV/73/2007 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego,

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

  


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 grudnia 2007 roku.

21 grudnia 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 grudnia 2007 roku.

11 grudnia 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 grudnia 2007 roku.

11 grudnia 2007 r.


 

Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • nr XI/101/2007 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania przez Powiat Strzelecki dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
 • nr XIV/95/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Bierawa”,

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr X/71/07 Rady Gminy Pokój z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
 • nr X/103/2007 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 18 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i  szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
 • nr X/51/07 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Pakosławice przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
 • nr 79/07 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.,
 • nr XIII/104/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • nr XV/180/07 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • nr XIX/184/07 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Opole, nie stanowiących własności Gminy,
 • nr XIII/99/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu,
 • nr XII/85/07 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 29 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
 • nr X/89/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku,
 • nr X/91/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
 • nr XII/67/07 Rady Powiatu Oleskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Powiatu Oleskiego

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XII/79/07 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Paczków do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją wieloletniej umowy na zadania bieżące,
 • nr X/65/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2007 rok,
 • nr V/22/07 Zgromadzenia Związku Gmin PROKADO w Prószkowie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Związku Gmin PROKADO,
 • nr XIII/64/07 Rady Gminy w Izbicku z dnia 24 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej Gminy Izbicko oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 listopada 2007 roku.

28 listopada 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 listopada 2007 roku.

19 listopada 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 listopada 2007 roku.

15 listopada 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 listopada 2007 roku.

5 listopada 2007 r.


 

Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

- orzeczono nieważność:

 • uchwały nr XI/132/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie
 • uchwały nr XI/130/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w związku z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy na terenie Gminy Nysa stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
 • uchwały nr XI/80/07 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

- orzeczono w części nieważność:

 • uchwały nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy Niemodlin
 • zarządzenia nr V/60/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2007 r.
 • uchwały nr XI/56/2007 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 • uchwały nr VIII/55/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej
 • uchwały nr XI/117/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej
 • uchwały nr XI/118/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Brzeskim o udzielenie dotacji celowej

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w:

 • zarządzeniu nr 71/07 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r.
 • uchwale nr XI/129/2007 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.
 • uchwale nr IX/47/07 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 • uchwale nr X/77/07 Rady Gminy Walce z dnia 19 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 • uchwale nr X/78/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze
 • uchwale nr X/76/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 października 2007 roku.

24 pażdziernika 2007 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 10 października 2007 roku.

9 pażdziernika 2007 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 października 2007 roku.

3 pażdziernika 2007 r.


 

Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • Rady Gminy w Skoroszycach nr XI/38/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XII/85/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom
 • Rady Miejskiej w Prószkowie nr XI/91/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na modernizację drogi gminnej ul. Akacjowej w Prószkowie
 • Rady Gminy Pawłowiczki nr 37/VIII/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 września 2007 roku.

25 września 2007 r.


 

WSA oddala skargę

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyrokiem z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie sygn. akt I SA/Op 219/07, oddalił skargę Gminy Olszanka na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 11/44/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych.

 

Z oddalającego skargę wyroku wynika, że:

 

1. Uchwały podejmowane na podstawie art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty są aktami prawa miejscowego i zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia a zapis określający niezgodnie z ustawą tryb i termin wejścia w życie uchwały, skutkuje jej nieważnością w całości.

 

2. Organy władzy publicznej mogą działać tylko tam i o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia. Zgodnie z brzmieniem art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu wykorzystania dotacji. Regulacje wykraczające poza ustawowe upoważnienie stanowią istotne naruszenie prawa co uzasadnia stwierdzenie nieważności takiej regulacji.  

20 września 2007 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 września 2007 roku.

19 września 2007 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 września 2007 roku.

12 września 2007 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

- orzeczono nieważność uchwał:

 • Rady Miejskiej w Głuchołazach nr XI/76/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne w części dotyczącej § 4 ust. 4, § 5 ust. 3 i 5, § 7 tiret drugie i trzecie oraz § 8

- stwierdzono istotne naruszenie prawa i wskazano termin usunięcia nieprawidłowości w uchwałach:

 

 • Rady Gminy Domaszowice Nr VIII/38/07 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/06 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

więcej: www.bip.rio.opole.pl zakładka Uchwały Kolegium RIO

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297293
W tym miesiącu: 27075
Wizyt dzisiaj: 628
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: