Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność nadzorcza w 2009 roku

Działalność nadzorcza w miesiącu grudniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXXII/277/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do udzielania poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXXIII/202/2009 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
 • nr XXXIX/286/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr XLII/239/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od środków transportowych,
 • nr XXXII-223/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr XXIV/192/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom i przedszkolom zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 • nr XXX/212/2009 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • nr XLVII/304/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok,
 • nr XXX/214/09 Rady Gminy Walce z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr 279/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr XLI/218/2009 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr XXXV/225/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 • nr XXXIII/354/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso,
 • nr XXXIX/280/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr XXVI/285/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku,
 • nr XXXIX/329/09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr XLVII/236/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień.  


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 grudnia 2009 roku.

29 grudnia 2009 r.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 grudnia 2009 roku.

15 grudnia 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 9 grudnia 2009 roku.

8 grudnia 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 2 grudnia 2009 roku.

1 grudnia 2009 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu listopadzie:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XL/269/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 22 października 2009 r. w sprawie przyznania dotacji na renowację dzwonu w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Lubszy,
 • nr XLV/277/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Bożego Ciała w Oleśnie,
 • nr XXXI-215/09 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 28 października 2009 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lasowice Wielkie do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXXII/233/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • nr LVI/592/09 Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie miasta Opola,
 • nr XXXIII/257/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
 • nr XXXIV/217/2009 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozliczania dotacji publicznych szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne,
 • nr XLI/230/09 Rady Gminy Branice z dnia 20 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. 


 
 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 18 listopada 2009 roku.

18 listopada 2009 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 4 listopada 2009 roku.

3 listopada 2009 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu październiku:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXXI/248/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 16 września 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXXV/199/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • nr XXXII/241/2009 Rady Gminy Tarnów Opolski  z dnia 14 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 • nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 • XXXIV/295/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze gminy Prószków.
 • XXIV/272/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XLIII/224/09 Rady Gminy Izbicko z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminu Izbicko na rok 2010 środków na fundusz sołecki.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 21 października 2009 roku.

20 października 2009 r.


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 7 października 2009 roku.

6 października 2009 r.


Działalność nadzorcza w miesiącu wrześniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwały:

 • nr XXV/288/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Stowarzyszenie „Wspólne Źródła – Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała” w Banku Spółdzielczym w Prudniku

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXXIV/368/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących  się na terenie województwa opolskiego
 • zarządzenie nr 75/09 Burmistrza Olesna z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2009 r.


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 23 września 2009 roku.

22 września 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 9 września 2009 roku.

8 września 2009 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu sierpniu:

- orzeczono w całości nieważność poniższej uchwały:

 • nr XXXI/239/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009 r.  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oraz trybu zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 26 sierpnia 2009 roku.

26 sierpnia 2009 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu lipcu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XXXIII/238/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.
 • nr XXXV/255/09 Rady Gminy w Bierawie z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej.
 • nr XXVII/195/09 Rady Gminy w Chrząstowicach z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr 26/09 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.
 • nr XXVIII/127/09 Rady Gminy w Cisku z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

·         nr XXIX/221/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”.

 • nr XXIX/232/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”.
 • nr XXIX/233/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie  udzielenia poręczenia na spłatę pożyczki zaciągniętej przez spółkę z o. o. w Kolonowskiem – Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK”.
 • nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.
 • nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.
 • nr XXVII/196/09 Rady Gminy w Chrząstowicach z dnia 18 czerwca 2009 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Chrząstowice na 2009 rok.

 


Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 29 lipca 2009 roku.

29 lipca 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 15 lipca 2009 roku.

14 lipca 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 1 lipca 2009 roku.

30 czerwca 2009 r.

 


Działalność nadzorcza w miesiącu czerwcu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XXXIII/238/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.
 • nr XXXV/255/09 Rady Gminy w Bierawie z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXV/200/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
 • nr XXV/201/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gminy Rudniki.
 • nr 26/09 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.
 • nr XXVIII/127/09 Rady Gminy w Cisku z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Cisek na zakup materiałów budowlanych, prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • nr XXVII/172/2009 Rady Gminy w Turawie z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Turawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr XXXIII/236/09 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2009 r.
 • nr XLI/486/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 17 czerwca 2009 roku.

17 czerwca 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 3 czerwca 2009 roku.

3 czerwca 2009 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu maju:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr 1/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 31 marca 2009 r.
  w sprawie umorzenia pożyczki dla Fundacji Górna Prosna w Rudnikach
 • nr XXXII/284/09 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju
 • nr XXVII/194/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie w z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 • nr XXIII/268/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • nr XXIII/273/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • nr XLVIII/516/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w sektorze turystyki.
 • uchwała nr XLVIII/517/09 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dotyczących działalności innowacyjnej.

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr 2/2009 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny z dnia 31 marca 2009 r.
  w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny na 2009 rok
 • nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian
  w budżecie

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XXVIII/201/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasady zrównoważonego rozwoju

 


 

 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 maja 2009 roku.

19 maja 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 maja 2009 roku.

13 maja 2009 r.

 


 

 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 6 maja 2009 roku.

6 maja 2009 r.

 


 

 

Działalność nadzorcza w miesiącu kwietniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XXX/439/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla wybranych kategorii przedsiębiorstw”
 • nr XX/147/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom.
 • nr XXV/170/2009 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 19 marca 2009 r.
  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Opolu.

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XLV/467/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zorganizowania w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu miasta Opola w 2009 roku.
 • nr XLV/468/09 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XXIV/198/09 Rady Gminy Rudniki z dnia 10 marca 2009 r.
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 kwietnia 2009 roku.

29 kwietnia 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 22 kwietnia 2009 roku.

21 kwietnia 2009 r.

 


 

 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 8 kwietnia 2009 roku.

7 kwietnia 2009 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu marcu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XXXVII/217/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie miasta Olesna
 • nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu pobieranego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXXVI/424/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr XXXVI/422/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2009

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XXXVII/212/09 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2009 rok

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 marca 2009 roku.

24 marca 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 16 marca 2009 roku.

16 marca 2009 r.

 


 

 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 11 marca 2009 roku.

11 marca 2009 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu lutym:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr XXIX/420/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” sp. z o.o. w Nysie
 • nr XXIX/242/2009 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Gogolin przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
 • nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XXV/241/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Namysłów

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr XXX/284/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.
 • nr XXX/232/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 30 stycznia 2009 r.
  w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2009 r.
 • nr XXIV/137/09 Rady Gminy Pakosławice z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XXXI/173/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 25 lutego 2009 roku.

24 lutego 2009 r.

 

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 lutego 2009 roku.

12 lutego 2009 r.

 


 

Działalność nadzorcza w miesiącu styczniu:

- orzeczono w całości nieważność uchwał:

 • nr 376/V/08 Burmistrza Namysłowa z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania uchwały nr XXII/210/08 w związku z uchwałą nr XXII/217/08 Rady Miejskiej
  w Namysłowie z dnia 27 października 2008 r.
 • nr XX/160/2008 Rady Gminy Zębowice z  dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej w Zębowicach

- orzeczono w części nieważność uchwał:

 • nr XLIII/432/08 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji
 • nr XXV/232/08 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2009
 • nr XXV/119/08 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • nr XX/158/2008 Rady Gminy Zębowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zadania obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych do dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- stwierdzono naruszenie prawa o charakterze istotnym w uchwale:

 • nr XXVII/288/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

- wskazano nieistotne naruszenie prawa w uchwałach:

 • nr XX/147/2008 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia  ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego
  na obszarze Gminy Świerczów na rok 2009
 • nr 113/XXI/2008 Rady Gminy w Radłowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009
 • uchwały nr XXVII/224/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 28 stycznia 2009 roku.

28 stycznia 2009 r.

 


  

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 20 stycznia 2009 roku.

20 stycznia 2009 r.

 


 

Porządek obrad posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 14 stycznia 2009 roku.

14 stycznia 2009 r.

 

 

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297334
W tym miesiącu: 27116
Wizyt dzisiaj: 669
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: