Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Planowane szkolenia

 

 

Data Adresaci Temat szkolenia Uwagi
7 listopada 2017 r. pracownicy służb finansowych Inwentaryzacja – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania

PDFOferta i program

Formularz zgłoszeniowy

koniec listopada 2017 r. pracownicy służb finansowych Dostosowanie polityki rachunkowości do nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. wkrótce
Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1260040
W tym miesiącu: 29000
Wizyt dzisiaj: 580
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: