Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Szkolenia przeprowadzone w 2013 roku

26 listopada 2013 r. - szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych nt.: „Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 2013 rok. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych stwierdzone  podczas kontroli problemowych i kompleksowych RIO."

10-11 października 2013 r. - szkolenie dwudniowe dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego. Omówione zostaną m.in.: Projektowanie budżetu na 2014 rok. Wybrane bieżące problemy sprawozdawczości budżetowej. Prawidłowość zarządzania mieniem komunalnym w ujęciu finansowym i rachunkowym na tle wyników kontroli.

8 października 2013 r. - szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych nt.: „Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.”

16 września 2013 r. - szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego nt.: „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobieranie i egzekucja.”

5 lipca 2013 r. - szkolenie dla jednostek organizacyjnych j.s.t. nt.: „Wybrane zagadnienia z dyscypliny finansów publicznych na tle orzecznictwa Regionalnej Komisji Orzekającej i GKO.” 

28 czerwca 2013 r. - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa JST po 1 stycznia 2013 r.”

15 marca 2013 r. - szkolenie nt.: „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 roku i jej skutki dla nowego systemu gospodarki odpadami.”

22 lutego 2013 r. – szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i niepodatkowych na rzecz gminy: Egzekucja i zabezpieczenie należności podatkowych i niepodatkowych (publicznoprawnych) na rzecz gminy.

7 lutego 2013 r. – szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych i zakładach budżetowych.

23 stycznia 2013 r. – szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych i zakładach budżetowych.

17 stycznia 2013 r.  - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego: Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe za 2012 r. 

 

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257465
W tym miesiącu: 26425
Wizyt dzisiaj: 185
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: