Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Materiały dla JST


Materiały załączane do wniosku o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu/ pożyczki, emisji obligacji

1. Kopia uchwały (projektu uchwały) w sprawie zaciągnięcia kredytu/pożyczki, emisji obligacji,
2. Informacja o zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązaniach finansowych j.s.t. wg załącznika,

3. Kopia wniosku kredytowego/wniosku o pożyczkę w przypadku posiadania takiego wniosku.

W przypadku problemów technicznych z wypełnieniem załącznika prosimy o kontakt pod nr tel. 77 453 86 36 w. 23

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257459
W tym miesiącu: 26419
Wizyt dzisiaj: 179
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: