Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Kierownictwo Izby

Prezes

e-mail: prezes@opole.rio.gov.pl

  • kieruje działalnością Izby i odpowiada za jej funkcjonowanie, jest Przewodniczącym Kolegium i reprezentuje Izbę na zewnątrz, 
   

Zastępca Prezesa – Jan Uksik

e-mail: wiceprezes@opole.rio.gov.pl

  • kieruje działalnością Izby w czasie nieobecności Prezesa Izby oraz wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez Prezesa Izby, 
   

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej - Robert Kaleta

e-mail: r.kaleta@opole.rio.gov.pl
  • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, odpowiada za działalność kontrolną Izby i jej wyniki, 
   

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń - Magdalena Przybylska

e-mail: m.przybylska@opole.rio.gov.pl
  • organizuje i nadzoruje pracę Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń, odpowiada za działalność informacyjno-szkoleniową Izby a także za zadania w zakresie sprawozdawczości,
   

Kierownik Biura Izby - Zofia Krzeczkowska

e-mail: z.krzeczkowska@opole.rio.gov.pl
  • kieruje Biurem Izby, odpowiada za budżet Izby i za obsługę administracyjną działalności merytorycznej Izby.

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1260041
W tym miesiącu: 29001
Wizyt dzisiaj: 581
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: