Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

 

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Oleska 19a (II - III piętro)
45-052 OPOLE
skr. poczt. 426 Poczta Główna Opole
Tel. centrali 77 453-86-36 do 7, Fax 77 453-73-68

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku

 NIP 754-11-36-950, REGON 530617411

 e-mail: 
www.rio.opole.pl , www.bip.rio.opole.pl

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon wew.
  prezes 12
Jan Uksik zastępca prezesa 12
Aleksandra Bieniaszewska członek Kolegium 32
Grzegorz Czarnocki członek Kolegium 13
Magdalena Przybylska członek Kolegium 28
Klaudia Stelmaszczyk członek Kolegium 32
Arkadiusz Talik członek Kolegium 16
     
WYDZIAŁ INFORMACJI, ANALIZ I SZKOLEŃ
Magdalena Przybylska naczelnik 28
Barbara Wołczak z-ca naczelnika 23
     
WYDZIAŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ
Robert Kaleta naczelnik 20
Wojciech Winnik z-ca naczelnika 19
     
BIURO IZBY
Zofia Krzeczkowska kierownik - gł. księgowy 17
     
 
Arkadiusz Talik Rzecznik dyscypliny finansów publicznych 16
Magdalena Przybylska Przewodnicząca Regionalnej Komisji Orzekającej 28
Bożena Zamirska biuro ds. Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych 24
     
Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1260036
W tym miesiącu: 28996
Wizyt dzisiaj: 576
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: