Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Podmioty inne niż JST

Uprzejmie informujemy, że do złożenia wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Pismo ogólne (adres: /ryft3g6003/SkrytkaESP)

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym w formacie XAdES-BES lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Akceptowalne formaty załączników to m.in.:
DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


JST

Sprawozdania jednostek posiadających osobowość prawną w zakresie operacji finansowych należy przekazywać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, z wykorzystaniem karty usługi pn. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Przekazanie sprawozdań (adres: /ryft3g6003/sprawozdania)

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Izby:
Przed dołączeniem plików sprawozdań, należy je opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262): Skarbnika i Kierownika jednostki (lub osób upoważnionych). Podpisy powinny być w formacie XAdES-BES.
Po podpisaniu plików sprawozdań, nie należy ich modyfikować.
Sprawozdanie i podpisy powinny tworzyć jeden plik.
W zależności od firmy sprzedającej e-podpis, plik może posiadać różne rozszerzenie np. .xades, .sig.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297287
W tym miesiącu: 27069
Wizyt dzisiaj: 622
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: