Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

VII.2. Klasyfikacja budżetowa

VII. Budżet
2. Klasyfikacja budżetowa

Tytuł: Zmiany w klasyfikacji budżetowej.        
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 9/15, s. 30

Tytuł: Zmiany w klasyfikacji budżetowej.     
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 2/15, s. 39

Tytuł: Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb za rok 2014.     
Autor: K. Gąsiorek
Źródło: Finanse publiczne 2/15, s. 30

Tytuł: Opłata przedszkolna.     
Autor: K. Siwek
Źródło: Finanse publiczne 2/15, s. 54

Tytuł: Klasyfikacja wydatku na kurs pracownika.  
Autor: E. Gaździk

Źródło: Finanse publiczne 4/14, s. 59   

Tytuł: Klasyfikacja i ewidencja budowy placu zabaw.  
Autor: M. Cellary
Źródło: Finanse publiczne 4/14, s. 22

Tytuł: Umarzanie i amortyzacja składników majątkowych a ich ewidencja i ujęcie w klasyfikacji budżetowej.
Autor: E. Gaździk      
Źródło: Finanse publiczne 4/14, s. 12  

Tytuł: Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Autor: A. Gniłka.           
Źródło: Finanse publiczne 2/14, s. 38 

Tytuł: Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej. 
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak 
Źródło: Finanse publiczne 4/13, s. 37

 

Tytuł: Klasyfikacja budżetowa. 
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak    
Źródło: Finanse publiczne 9/12, s. 32   

 

Tytuł: Piecza zastępcza.  
Autor: D. Woźniak 
Źródło: Finanse publiczne 4/12, s. 61

Notatka: W jaki sposób ujmować w księgach rozliczenia między powiatami związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych? 

 

Tytuł: Klasyfikacja i sprawozdawczość budżetowa.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 3/12, s. 33

 

Tytuł: Kolejne zmiany w klasyfikacji.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 2/12, s. 35

 

Tytuł: Klasyfikacja budżetowa.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 4/11, s. 42

 

Tytuł: Zmieniona klasyfikacja.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse publiczne 2/11, s. 48

 

Tytuł: Zmiany w klasyfikacji.
Autor: K. Gąsiorek
Źródło: Finanse publiczne 9/09, s. 18

 

Tytuł: Zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Autor: I. Zakrzewska
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/09, s. 77

 

Tytuł: Zmiany w klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Autor: K. Gąsiorek
Źródło: Finanse publiczne 3/08, s. 44

 

Tytuł: Zmiany klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Autor: I. Zakrzewska
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/07, s. 81

Tytuł: Klasyfikacja budżetowa.
Autor: Halina Gajoch
Źródło: FK 6/04, s. 28

Tytuł: Nowa klasyfikacja budżetowa.
Autor: H. Gajoch
Źródło: FK - 1/01, s. 51

Tytuł: Klasyfikowanie wydatków budżetowych z tytułu dopłat w spółkach utworzonych przez miasto.
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 3/00, s.121

Tytuł: Klasyfikacja budżetowa, zmiany, nieprawidłowości.
Autor: E. Okońska
Źródło: FK - 5 /99

Tytuł: Klasyfikacja budżetowa, zmiany, nieprawidłowości
Autor: Ewa Okońska
Żródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 1/99, s.30-38

Tytuł: Finansowanie niepublicznych jednostek oświatowych z budżetu gminy
Autor: Michał Kasiński
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2/97
Również w: VA

Tytuł: Układ wykonawczy budżetu.
Autor: Krystyna Sawicka, Krystyna Wrzosek
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/95
Również w: VII-1

Tytuł: Niektóre problemy klasyfikacji budżetowej.
Autor: T.Sabik
Źródło: FK-2/94


 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297374
W tym miesiącu: 27156
Wizyt dzisiaj: 709
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: