Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

IX.1. Rachunkowość podatkowa

IX. Rachunkowość budżetowa
1. Rachunkowość podatkowa

Tytuł: Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Autor: P. Wieczorek
Źródło: Finanse Publiczne 3/12, s. 15

Tytuł: Sprawozdania roczne Rb-PDP.
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Finanse Publiczne 1/11, s. 31

Tytuł: Sprzedaż przez gminę nieruchomości na raty a podatek VAT.
Autor: E. Rogala
Źródło: Finanse Publiczne 9/08, s. 34

Tytuł: Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
Autor: L. Kuśnierz
Źródło: FK 4/07, s.26

Tytuł: Zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządowego sektora publicznego.
Autor: Z. Sobieszkoda
Źródło: Skarbnik 4/01, s.22

Tytuł: Materiały - zasady gospodarki materiałowej, ewidencji i inwentaryzacji.
Autor: D. Kaźmierczak
Źródło: Skarbnik 3/01, s.27

Tytuł: Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego. Ewidencja podatków i opłat.
Autor: Z. Sobieszkoda
Źródło: FK - 5/00, s. 39

Tytuł: Wyjaśnienia i interpretacje
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Zielonej Górze 1/00, s.70
Również w: I, VII

Tytuł: Oprocentowanie nadpłaty podatku od nieruchomości w razie jej zwrotu /opinia prawna/.
Autor: L.Etel
Źródło: FK - 3/97

Tytuł: Ewidencjonowanie operacji gospodarczych związanych z finansowaniem inwestycji realizowanych z rachunku budżetu gminy i ich rozliczenia.
Autor: M. Gerus
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy, s. 66

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257528
W tym miesiącu: 26488
Wizyt dzisiaj: 248
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: