Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

X. Gospodarka pozabudżetowa

X. Gospodarka pozabudżetowa

Tytuł: Dochody własne po 31 grudnia 2010 r.
Autor: A. Samelak

Źródło: Finanse publiczne 1/11, s. 42

 

Tytuł: Problematyka kwoty długu publicznego w kontekście zobowiązań pozabudżetowych.
Autor: W. Gonet

Źródło: FK 10/10, s. 5

 

Tytuł: Rachunek dochodów własnych.
Autor: B. Fabin
Źródło: Finanse publiczne 5/10, s. 50

 

Tytuł: Likwidacja form gospodarki pozabudzetowej.
Autor: A. Samelak
Źródło: Finanse publiczne 5/10, s. 53

 

Tytuł: Kontrola gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych.
Autor: W. Ulatowski
Źródło: FK 10/05, s. 67

 

Tytuł: Zasady ewidencji księgowej obowiązujace w jednostkach budzetowych, ich gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych.
Autor: M. Augustowska
Źródło: FK - 3/03, s. 44
Również w: IX

Tytuł: Środki specjalne samorządowych jednostek budżetowych.
Autor: G. Czarnocki, R. Zimoch
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 2/03, s. 39

Tytuł: Zasady funkcjonowania zakładów budżetowych.
Autor: R. Zimoch
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 4/02, s. 8

Tytuł: Różnice i podobieństwa w funkcjonowaniu im prowadzeniu gospodarki finansowej przez jednostkę budżetową, zakład budżetowy oraz gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
Autor: Z. Wiernicki
Źródło: Skarbnik 5/01, s.17

Tytuł: Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych,zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych - komentarz do rozporządzenia.
Autor: K. Wiernicki
Źródło: Skarbnik 2/01, s.39
Również w:VII-5

Tytuł: Samorządowe instytucje kultury.
Autor: W. Durda
Źródło: FK - 2/01, s. 26
Również w: V

Tytuł: A jednak problemy ze środkami specjalnymi.
Autor: A. Jeżowski
Źródło: FK - 6/00, s. 76

Tytuł: Środki specjalne.
Autor: W. Bartkowiak
Źródło: FK - 4/00, s. 34

Tytuł: Opinie i interpretacje Kolegium RIO w Szczecinie.
Autor: Kolegium RIO w Szczecinie
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/00, s.125
Również w: 1.VI 2.X 3.XV. 4.XV 5.XV 6.X 8.VII-3 9.VII-3 10.X 11.III 12.III 14.III

Tytuł: Formy organizacyjne prowadzenia działalności kulturalnej przez j. s. t.
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/00, s.133.
Również w: V

Tytuł: Utworzenie środka specjalnego przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Autor:
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 2/00, s.135.

Tytuł: Charakterystyka ogólna jednostek pomocniczych gminy.
Autor: K. Paliwoda
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/00, s. 22
Również w: XVI

Tytuł: Środki specjalne - kto i kiedy może tworzyć?.
Autor: K. Wiernicki
Źródło: Skarbnik 1/00, s.30

Tytuł: Środki specjalne.
Autor: W. Bartkowiak
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 1/00, s.11

Tytuł: Środki specjalne w jednostkach samorządu terytorialnego.
Autor: K. Miśko, H. Niemiec
Źródło: Biuletyn RIO w Katowicach 11/99, s.1

Tytuł: Środki specjalne.
Autor: Piotr Karankowski
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 2/99, s.7

Tytuł: Specyfika organizacji zamówień publicznych w oświacie
Autor: Ryszard Szostak
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/98
Również w: VI

Tytuł: Prowadzenie przez szkoły gminne gospodarki finansowej w formie środka specjalnego.
Autor: K.Sawicka
Źródło: FK - 4/97

Tytuł: Normatyw zapasów materiałowych i planowanie stanu środków obrotowych w zakładach budżetowych.
Autor: M.Raus
Źródło: FK - 4/97

Tytuł: Uprawnienia i obowiązki organów gminy kształtujące gospodarkę finansową zakładów budżetowych
Autor: Elżbieta Łachańska
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 4/97
Również w: IX

Tytuł: Wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników komunalnych zakładów budżetowych
Autor: Alicja Juszczyk
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 3/97

Tytuł: Prowadzenie przez szkoły gminne gospodarki finansowej w formie środka specjalnego.
Autor: Krystyna Sawicka
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 1/97

 

Tytuł: Funkcjonowanie szkół w samorządzie terytorialnym (na tle wyników kontroli)
Autor: Jan Cwynar
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 96 zeszyt 7) s. 39-49
Również w: I, VA

Tytuł: Uchwała w sprawie zasad i zakresu dotowania gospodarki pozabudżetowej
Autor: Waldemar Witalec
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów ( Budżet Sam. Ter. 96 zeszyt 7) s. 51-55
Również w: III

Tytuł: Powiązanie gospodarki pozabudżetowej z budżetem gminy
Autor: Teresa Wota
Źródło: Biuletyn RIO Rzeszów (Budżet Sam. Ter. 95 zeszyt 6) s. 53-58
Również w: IX

Tytuł: Komunalne instytucje kultury - jaka forma prawna?
Autor: A. Borodo
Źródło: FK - 4/95

Tytuł: Finansowanie zadań własnych gminy z udziałem środków z funduszy celowych.
Autor: G.Kulikowska
Źródło:FK -3/95

Tytuł: Formy organizacyjno - prawne prowadzonej działalności
Autor: Jadwiga Malaga
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 2/95
Również w: I

Tytuł: Środki specjalne jednostek budżetowych.
Autor: E.Kuzyniak
Źródło: FK - 5/94

Tytuł: Pokrewieństwo pomiędzy burmistrzem a kierownikiem gminnej j.o.
Autor: Henryk Kamieniecki
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 2/94
Również w: I

Tytuł: Finansowanie zadań własnych gminy z udziałem środków funduszów celowych.
Autor: Grażyna Kulikowska
Źródło: Biuletyn RIO we Wrocławiu 3/94
Również w: VA

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257508
W tym miesiącu: 26468
Wizyt dzisiaj: 228
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: