Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

II. Dochody gmin

II. Dochody gmin

Tytuł: Termin podjęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej jako przesłanka ustalenia tej opłaty. 
Autor: K. Małysa-Sulińska
Źródło: FK 6/15, s. 26

Tytuł: Opłata od deszczu i śniegu . 
Autor: Z. Wojtylak-Sputowska, A. Sputowski  
​Źródło: Finanse publiczne 4/12, s. 48

Tytuł: Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości na przykładzie specustawy drogowej.
Autor: Michał Kowalski
Źródło: FK 3/12, s. 14

Tytuł: Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów.
Autor: M. Bogucka-Felczak
Źródło: FK 3/12, s. 5

Tytuł: Opłata adiacencka w działalności gmin. 
Autor: I. Świderek
Źródło: Finanse publiczne 7/11, s. 35

Tytuł: Wpływ ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych na zakres administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 
Autor: R. Suwaj
Źródło: FK 3/11, s. 5

Tytuł: Umarzanie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Autor: R. Trykozko
Źródło: FK 4/10, s. 66

Tytuł: Publicznoprawne niepodatkowe należności budżetowe.
Autor: C. Wołoch
Źródło: Finanse publiczne 5/10, s. 39

Tytuł: Dochody gminy pobierane przez urzędy skarbowe. 
Autor: M. Cellary
Źródło: Finanse publiczne 4/09, s. 21  

Tytuł: Podatek od spadków i darowizn. 
Autor: A. Błaszczyk
Źródło: Finanse publiczne 2/09, s. 39

Tytuł: Gminne parkingi a podatek VAT.
Autor: E. Rogala
Źródło: FK 12/08, s. 46

Tytuł: Pomoc publiczna w Ordynacji podatkowej. 
Autor: L. Etel.
Źródło: FK 11/08, s. 23

Tytuł: Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin. 
Autor: S. Kańduła.
Źródło: FK 4/08, s. 35

Tytuł: Pojęcie dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Autor: W. Gonet.
Źródło: FK 1-2/08, s.23

Tytuł: Zwrot utraconych dochodów gminy.
Autor: G. Liszewski
Źródło: Finanse Publiczne 12/07, s. 48   

Tytuł: Rozliczenie dotacji z budżetu.
Autor: S. Heciak
Źródło: Finanse Publiczne 9/07, s. 37

Tytuł: Deklaracje o nieruchomościach.
Autor: J. Burzyński
Źródło: Finanse Publiczne 7/07, s. 22

Tytuł: Opinia samorządowych organów podatkowych.
Autor: G. Liszewski
Źródło: Finanse Publiczne 4/07, s. 12

Tytuł: Dochody gminy.
Autor: J. Burzyński
Źródło: Finanse Publiczne 4/07, s. 20

Tytuł: Podział dochodów na bieżące i majątkowe.
Autor: E. Berezowska
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 10

Tytuł: Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Autor: A. Bieniaszewska, B. Wołczak
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 4/07, s.18

Tytuł: Windykacja należności podatkowych oraz pozostałych dochodów budżetowych w świetle kontroli przeprowadzonych przez RIO w Opolu w 2005 r. 
Autor: R. Kaleta
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 4/06, s.26

Tytuł: Umowne powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Autor: M. Szydło
Źródło: FK 4/07, s.5

Tytuł: Rola opłaty uzdrowiskowej w systemie dochodów budżetowych.
Autor: J. Gliniecka
Źródło: FK 4/07, s. 5

Tytuł: Źródła dochodów publicznych gminy. 
Autor: J. Jędruch
Źródło: Skarbnik 5-6/grudzień/2006/styczeń/2007, s.3

Tytuł: Umorzenie podatku sposobem na jego wygaśnięcie.
Autor: H. Kmieciak
Źródło: Biuletyn RIO w Opolu 1/05, s.23

Tytuł: Rola dowodu z biegłego w postępowaniu podatkowym .
Autor: B. Pahl
Źródło: FK 7-8/05, s.54

Tytuł: Dochody gmin według nowej regulacji prawnej - wybrane zagadnienia finansowoprawne.
Autor: Wiesława Miemiec
Źródło: FK 5/04, s. 5

Tytuł: Dochody podatkowe i mechanizmy subwencyjne w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Autor: Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak
Źródło: FK 5/04, s. 16

Tytuł: Kompetencje organów gminy w zakresie ustalania opłat za świadczenia ze sfery użyteczności publicznej /cz. II /.
Autor: K. Goździk
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 1/01, s. 7
Również w: XIII

Tytuł: Opłata adiacencka. 
Autor: W. Sieja
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/00, s. 42-44 (przedruk z "Informatora" RIO w Katowicach Nr 11/00, s. 1-2)

Tytuł: Kompetencje organów gminy w zakresie opłat za świadczenia ze sfery użyteczności publicznej /cz.I/ 
Autor: K. Goździk
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 4/00, s. 63
Również w: XIII

Tytuł: Opłaty za zajęcie pasa drogowego. 
Autor: A. Romanow
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/00, s. 13-16
Również w: II.A, II.B

Tytuł: Finanse samorządu terytorialnego w nowej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Autor: W.Miemiec
Źródło: FK - 5/97

Tytuł: Niektóre zagadnienia potrąceń, umorzeń i kompensat występujące w działalności jednostek samorządu terytorialnego 
Autor: Zespół Radców Prawnych RIO w Krakowie
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 2/95
Również w: I

Tytuł: Ewolucja systemu finansowego gmin.
Autor: U.Glińska
Źródło: FK-5/95
Również w: III, IV

Tytuł: Kierunki przekształceń systemu dochodów gmin.
Autor: Z.Gilowska
Źródło: FK-6/95

Tytuł: Fundusze środowiskowe i inne instrumenty finansowo - prawne w ochronie środowiska (wg stanu prawnego na 15 lipca 1994)
Autor: Marek Górski
Źródło: Biuletyn RIO w Łodzi 2-3/94
Również w: XII

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257535
W tym miesiącu: 26495
Wizyt dzisiaj: 255
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: