Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

II.2. Dochody z majątku

II. Dochody gmin
2. Dochody z majątku


Tytuł: Oddanie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości w trwały zarząd a podatek od towarów i usług. 

Autor: M. Szymankiewicz
Źródło: FK 10/10, s. 42

 

Tytuł: Przesłanki zmiany stawki procentowej opłaty za wieczyste użytkowanie z uwagi na trwałą zmianę sposobu korzystania z nieruchomości, powodującą zmianę celu, na jaki została ona przeznaczona.
Autor: J. Zięty
Źródło: FK 9/05, s.47

 

Tytuł: Aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu gruntami możliwością pozyskania dodatkowych dochodów.
Autor: T. Pietrusiński
Źródło: Biuletyn RIO w Kielcach 3/01

Tytuł: Dochody j.s.t. z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością /cz.3/.
Autor: G. Nasierowska, K. Szczepański
Źródło: FK -1/00

Tytuł: Dochody j.s.t. z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością /cz.2/
Autor: G. Nasierowska, K. Szczepański
Źródło: FK - 6 /99

Tytuł: Dochody j.s.t. z gospodarowania nieruchomościami będącymi ich własnością /cz.1/.
Autor: G. Nasierowska, K.Szczepański
Źródło: FK - 5 /99

Tytuł: Zakres dopuszczalnych rozporządzeń nieruchomościami komunalnymi na podstawie ustawy z 29 kwietnia 1985r o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Autor: W.Zawodziński, P.Walczak
Źródło: FK - 4/96
Również w: I

Tytuł: Zagadnienia nowych uregulowań związanych z instytucją użytkowania wieczystego w kontekście ustalania opłaty rocznej
Autor: A.S. (Artur Słowik?)
Źródło: Biuletyn RIO w Krakowie 1/95
Również w: II-1

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297280
W tym miesiącu: 27062
Wizyt dzisiaj: 615
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: