Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

II.A. Dochody powiatów

II.A. Dochody powiatów

Tytuł: Niepodatkowe należności budżetowe powiatu z tytułu wykonywania przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej.  
Autor: M. Kowalski
Źródło: FK 7-8/11, s. 44    

 

Tytuł: Pojęcie dochodów własnych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Autor: W. Gonet.
Źródło: FK 1-2/08, s.23

 

Tytuł: Rozliczenie dotacji z budżetu.
Autor: S. Heciak
Źródło: Finanse Publiczne 9/07, s. 37

 

Tytuł: Podział dochodów na bieżące i majątkowe.
Autor: E. Berezowska
Źródło: Finanse Publiczne 2/07, s. 10

 

Tytuł: Zasady finansowania jednostek samorządu terytorialnego z programów Unii Europejskiej PHARE II, SAPARD, ISPA.
Autor: A. Młynarczyk
Źródło: FK - 1/02, s. 5
Również w: II, II.B.

Tytuł: Opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Autor: A. Romanow
Źródło: Biuletyn RIO w Bydgoszczy 4/00, s. 13-16
Również w: II, II.B

Tytuł: Powiatowe służby, inspekcje i straże - charakter zadań i ich finansowanie.
Autor: G. Czarnocki
Źrodło: FK - 5/99
Również w: IIA, XV

Tytuł: Zadania powiatu oraz finansowanie niektórych z nich w świetle obowiązujących ustaw.
Autor: W. Ślaski
Źródło: Biuletyn RIO w Szczecinie 3/99, s.47

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297350
W tym miesiącu: 27132
Wizyt dzisiaj: 685
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: