Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Przydatne adresy stron www

Prezydent RP – www.prezydent.pl,

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – www.sejm.gov.pl,

Senat Rzeczpospolitej Polskiej - www.senat.gov.pl,

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - www.kprm.gov.pl,

Ministerstwo Finansów - www.mf.gov.pl,

Najwyższa Izba Kontroli - www.nik.gov.pl,

Serwis Regionalnych Izb Obrachunkowych - www.rio.gov.pl,  

Urząd Zamówień Publicznych – www.uzp.gov.pl,

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl,

Izba Skarbowa w Opolu - www.opole.apodatkowa.gov.pl,

Urząd Statystyczny w Opolu - www.opole.stat.gov.pl,

 

Portal serwisowy systemów BeSTi@ i SJO BeSTi@ - www.budzetjst.pl

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1260034
W tym miesiącu: 28994
Wizyt dzisiaj: 574
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: