Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Sprawozdawczość

 • 14-07-2017 08:52

  Kwoty za II kwartał 2017 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za II kwartał 2017 roku.

  więcej
 • 06-07-2017 15:00

  Najbliższe terminy w sprawozdawczości (II kwartał 2017)

  12 lipca– termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

  • sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);

  14 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

  • sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

  24 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO ...

  więcej
 • 05-06-2017 09:42

  30 czerwca 2017 r. - termin przekazania do RIO skonsolidowanego bilansu za 2016 r.

  Zgodnie z § 26 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 760) Zarządy j.s.t. przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570) w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.

  więcej
 • 13-04-2017 15:10

  Kwoty za I kwartał 2017 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za I kwartał 2017 roku.

  więcej
 • 04-04-2017 13:07

  Najbliższe terminy w sprawozdawczości (I kwartał 2017)

  12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

  • sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);

  14 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:

  sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości)....

  więcej
 • 13-02-2017 13:50

  Kwoty za IV kwartał 2016 roku

  Wykaz zawierający kwoty subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gmin, powiatów i województwa za IV kwartał 2016 roku.

  więcej
 • 17-01-2017 13:37

  Przypomnienie o obowiązku przekazywania sprawozdań o pomocy publicznej do UOKiK

  więcej
 • 01-02-2017 13:21

  Najbliższe terminy w sprawozdawczości (IV kwartał 2016 r. i styczeń 2017 r.)

  10 lutego – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ. ...

  więcej
 • 24-11-2016 10:26

  Karta Nauczyciela - formularz sprawozdania za 2016 r.

  Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji został w dniu 21 listopada br. zamieszczony formularz sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela za 2016 r.

   

  więcej
 • 16-01-2017 08:56

  Zbiorcze sprawozdania za miesiąc grudzień 2016 r.

  23 stycznia br. upływa termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:...

  więcej
Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257444
W tym miesiącu: 26404
Wizyt dzisiaj: 164
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: