Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Rekrutacja: Odczytywanie danych i ich analizy z wykorzystaniem oprogramowania ACL

Logo Logo

Odczytywanie danych i ich analizy z wykorzystaniem oprogramowania ACL

które adresowane jest do pracowników regionalnych izb obrachunkowych w Łodzi, Poznaniu i Opolu. 

Szkolenie odbywać się będzie w trzech 12-osobowych grupach w terminach:

I termin: 16 VI - 18 VI

-

12 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

II termin: 23 VI - 25 VI

-

12 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

III termin: 28 VI - 30 VI

-

3 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

 

6 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

 

i 3 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu


W celu punktualnego rozpoczęcia zajęć (ok. godz. 9.30 - 10.00) uczestnicy szkolenia mają zapewnione zakwaterowanie dzień wcześniej.

Po zapoznaniu się z
Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w Projekcie »
zgłoszenie na szkolenie w postaci wypełnionego
Kwestionariusza zgłoszenia udziału w projekcie »
wraz z
Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych »
należy składać w Biurze Projektu:
na I termin do 11.06.2010r.
na II i III termin do 15.06.2010r.
(faksem, mailem, docelowo należy dostarczyć oryginały)

Powiadomienie osób o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu oraz o miejscu szkolenia i zakwaterowania odbędzie się za pośrednictwem osób wyznaczonych w urzędach partnerów do kontaktów z Biurem Projektu lub Naczelników Wydziałów Kontroli Gospodarki Finansowej.

Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail:
biuroprojektu@lodz.rio.gov.plStatystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297383
W tym miesiącu: 27165
Wizyt dzisiaj: 718
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: