Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zaproszenie nr 4/2011/POKL do złożenia oferty - trener

Logo Logo

Zaproszenie nr 4/2011/POKL
 do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia
„Radzenie sobie ze stresem i wystąpienia publiczne”

W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych – Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji publicznej” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi - jako lider projektu –
 
zaprasza do składania wstępnych ofert na  przeprowadzenie szkoleń „Radzenie sobie ze stresem i wystąpienia publiczne”.
 

 1. Planowana ilość szkoleń  - 5
 2. Planowana liczba godzin - 6 godzin dydaktycznych / 1 szkolenie

     łącznie  - 30 godzin dydaktycznych

 1. Planowana łączna liczba uczestników w ww. szkoleniach - 15 osób / 1 szkolenie

          łącznie - 75 osób

 1. Miejsce i termin szkolenia:
 • Luty 2011 - siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, przy ul. Zamenhofa 10 - 2 grupy;
 • Marzec 2011 - siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, przy ul. Oleskiej 19A - 1 grupa;
 • Marzec 2011 - siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, przy ul. Zielonej 8 - 2 grupy;

(dokładny termin do ustalenia).

 1. Forma zatrudnienia trenera: umowa o dzieło
 2. Płatność - przelewem po zakończeniu szkoleń
 3. Wymagania wobec trenera:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
 2. Informujemy, że zawieramy umowy na podstawie własnych wzorów umów.
 3. Umowa nie obejmuje kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, noclegu i wyżywienia Przyjmującego zamówienie.
 4. Przedmiotowe zamówienie sfinansowane zostanie środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.3 Podnoszenie kompetencji kadr służb publicznych.
 5. Oferta powinna zawierać:
 • dane oferenta: imię i nazwisko, adres,
 • życiorys zawodowy wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu pn. Podniesienie sprawności i efektywności działania pracowników regionalnych izb obrachunkowych – Inwestycje w ludzi inwestycjami w potencjał urzędów administracji publicznej”,
 • kserokopie/skany dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • proponowany program zajęć,
 • proponowaną cenę wykonania zamówienia brutto za 1 godzinę dydaktyczną.
 1.  Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Oferty prosimy składać do dnia 19 stycznia 2011 r. osobiście do Biura projektu – Łódź, ul. Zamenhofa 10 lub drogą elektroniczną na adres: biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl.Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail: biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297382
W tym miesiącu: 27164
Wizyt dzisiaj: 717
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: