Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Szkolenia z zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Logo Logo

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin rekrutacji do dnia 28 października 2011r.

Ogłoszenie o rekrutacji
dotyczące realizacji zadania nr 16
Szkolenia z zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Biuro Projektu uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do udziału w szkoleniu
z zakresu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Szkolenie odbywać się będzie w terminach:

  • 9 listopada 2011r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
  • 10 listopada 2011r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
  • 21 listopada 2011r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
  • 22 listopada 2011r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
  • 25 listopada 2011r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

 
Po zapoznaniu się z
Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w Projekcie »
zgłoszenie na szkolenie w postaci wypełnionego
Kwestionariusza zgłoszenia udziału w projekcie »
wraz z
Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych »

należy składać w Biurze Projektu do dnia 21 października 2011r.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu za pośrednictwem osób wyznaczonych w urzędach partnerów do kontaktów z Biurem Projektu.


Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail:
biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl


Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257515
W tym miesiącu: 26475
Wizyt dzisiaj: 235
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: