Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Informacja o rekrutacji na szkolenie: Szkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesjach na roboty budowlane - RIO w Poznaniu i RIO w Opolu

Logo Logo

Uprzejmie informujemy, że przedłużamy termin rekrutacji do dnia 25 maja 2012r.

Ogłoszenie o rekrutacji
dotyczące realizacji zadania nr 18
Szkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy  o koncesjach na roboty budowlane

 
Biuro Projektu uprzejmie informuje o rozpoczęciu rekrutacji pracowników
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
do udziału w szkoleniu z zakresu  ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy  o koncesjach na roboty budowlane
 
Szkolenie odbywać się będzie w terminach:
-       11 czerwca 2012r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-       12 czerwca 2012r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
-       13 czerwca 2012r. w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

Po zapoznaniu się z
Regulaminem rekrutacji uczestników i uczestnictwa w Projekcie »
zgłoszenie na szkolenie w postaci wypełnionego
Kwestionariusza zgłoszenia udziału w projekcie »
wraz z
Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych »

należy składać w Biurze Projektu do dnia 22 maja 2012r.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu kandydaci zostaną powiadomieni przez Biuro Projektu za pośrednictwem osób wyznaczonych w urzędach partnerów do kontaktów z Biurem Projektu.
Biuro projektu:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
90-431 Łódź, ul. Zamenhofa 10
tel.: (42) 636-68-96 w. 104; fax: (42) 636-74-24
e-mail: biuroprojektu@lodz.rio.gov.pl

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257503
W tym miesiącu: 26463
Wizyt dzisiaj: 223
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: