Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zmiana wzoru wieloletniej prognozy finansowej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 31.12.2013 r., poz. 1736).
Zmianie uległ wzór wieloletniej prognozy finansowej j.s.t.
Dane wykazywane w pozycjach wymienionych w rozporządzeniu są przekazywane regionalnej izbie obrachunkowej w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do czasu udostępnienia nowej wersji aplikacji umożliwiającej przekazywanie tych danych, jednak nie dłużej niż w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1292868
W tym miesiącu: 22650
Wizyt dzisiaj: 97
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: