Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

W sieci trwa dyskusja...

W sieci trwa dyskusja na temat prawidłowości interpretacji przepisów o finansach publicznych w zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a w szczególności rozumienia pojęcia „rodzaj szkoły” z wykorzystaniem pisma RIO w Opolu skierowanego do MEN bez udostępnienia tego pisma czytelnikom a jedynie jego fragmentów.

Poniżej przedstawiamy pismo RIO o sygn. NA.III-071-32/2013 z dnia 20 września 2013 r. wraz z odpowiedzią na nie MEN sygn. DKOW.WOKO.5015.145.13.AAS z dnia 18 listopada 2013 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297289
W tym miesiącu: 27071
Wizyt dzisiaj: 624
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: