Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Wieloletnia prognoza finansowa - zmiany

Z dniem 1 lutego 2013 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 18 stycznia 2013 r., poz. 86), które określa:

- wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załączników,

- sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian oraz uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

- sposób i terminy przekazywania tych dokumentów przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257521
W tym miesiącu: 26481
Wizyt dzisiaj: 241
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: