Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Zmiana ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Z dniem 29 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 28.06.2013 r. poz. 746).
Zgodnie z zapisem art. 2 ust. 2 tej ustawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne niewypłacone w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 r., pracownikom wobec których, nie wymaga się przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym tj. w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, z urlopu ojcowskiego, z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, wypłaca się nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257500
W tym miesiącu: 26460
Wizyt dzisiaj: 220
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: