Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Cena żyta

W Monitorze Polskim z dnia 22 października 2013 r. poz. 814 Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, która wynosi 69,28 zł za 1 dt.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257531
W tym miesiącu: 26491
Wizyt dzisiaj: 251
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: