Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Sprawozdania Rb-N oraz Rb-Z

Zamieszczamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z oraz Rb-N jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.

Oba pliki zawierają wzorce w układzie zgodnym z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247).

Niniejsze wzorce przygotowane są WYŁĄCZNIE do obsługi 1, 2 i 3 kwartału

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257471
W tym miesiącu: 26431
Wizyt dzisiaj: 191
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: