Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Klasyfikacja

 • 27-07-2017 10:15

  Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej obejmująca m.in. zmiany w oświacie

  W Dzienniku Ustaw z dnia 25.07.2017 r. pod pozycją 1421 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.07.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. ...

  więcej
 • 05-01-2017 11:58

  Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 30.12.2016 r. pod pozycją 2294 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

  więcej
 • 03-08-2016 12:05

  Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 27 lipca 2016 r. pod pozycją 1121 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

  więcej
 • 19-04-2016 13:47

  Kolejna zmiana klasyfikacji budżetowej

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 kwietnia 2016 r. pod pozycją 524 i weszło w życie (w terminie określonym w § 3).

  więcej
 • 05-04-2016 08:25

  Klasyfikacja budżetowa - zmiana rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lutego 2016 r. pod pozycją 242 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

  więcej
 • 27-11-2015 14:38

  Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015 r. pod pozycją 1978 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  więcej
 • 07-07-2015 09:29

  Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

  Do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 r. oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 rok będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zmienionym brzmieniu... 

  więcej
 • 11-03-2015 15:09

  Wyjaśnienia Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów

  Wyjaśnienia Departamentu Budżetu Państwa w Ministerstwie Finansów odnośnie sposobu ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80149 i 80150.

  więcej
 • 05-01-2015 09:24

  Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

  Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie część zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DZ.U. z dnia 30 grudnia 2014 r., poz. 1952).

  W rozporządzeniu wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz w zakresie paragrafów.

  więcej
 • 07-08-2014 09:19

  Klasyfikacja budżetowa – jednolity tekst rozporządzenia

  W Dzienniku Ustaw z dnia 6 sierpnia 2014 r. opublikowano pod pozycją 1053 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  więcej
Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257429
W tym miesiącu: 26389
Wizyt dzisiaj: 149
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: