Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zmiany klasyfikacji budżetowej

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2013 r. pod pozycjami 1486 i 1487 opublikowano rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 oraz 4 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W rozporządzeniu z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniono m.in. z dniem 1 stycznia 2014 r. brzmienie objaśnień do:
- rozdziałów -85204 Rodziny zastępcze i 85206 Wspieranie rodziny,
- paragrafów wydatków - §441 Podróże służbowe krajowe i §442 Podróże służbowe zagraniczne.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297330
W tym miesiącu: 27112
Wizyt dzisiaj: 665
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: