Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Dotacje

 • 07-11-2016 14:28

  Konieczność dostosowania uchwał dotacyjnych

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina o konieczności dostosowania uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w związku z zapisami ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010), wprowadzającej nowy sposób naliczania dotacji dla szkół i placówek. 

  więcej
 • 21-03-2016 14:58

  Rozporządzenie MEN w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

  W Dzienniku Ustaw z dnia 14 marca 2016 r. pod pozycją 339 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. 

  więcej
 • 01-08-2014 12:10

  Pomoc finansowa dla uczniów w 2014 r.

  Z dniem 31 lipca 2014 r. weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1024 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

  Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” ustanowionym uchwałą nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

  więcej
 • 28-03-2014 14:23

  Wyjaśnienia MEN dotyczące naliczania przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli

  Poniżej przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące naliczania przez gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, po wprowadzeniu w życie przepisów ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 827).

  więcej
 • 03-02-2014 11:53

  Ujmowanie w uchwałach budżetowych gmin oraz w uchwałach w sprawie wpf kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

  Przedstawiamy pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej sygn. DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. zawierające wyjaśnienia w zakresie ujmowania w uchwałach budżetowych gmin oraz w uchwałach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

  więcej
 • 03-02-2014 11:48

  Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

  W załączeniu przedstawiamy wyjaśnienia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2014 r. DAP.WA.333.1.2.2014 w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zawierające interpretacje niektórych zapisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

  więcej
 • 31-01-2014 11:11

  W sieci trwa dyskusja...

  W sieci trwa dyskusja na temat prawidłowości interpretacji przepisów o finansach publicznych w zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy na podstawie art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a w szczególności rozumienia pojęcia „rodzaj szkoły” z wykorzystaniem pisma RIO w Opolu skierowanego do MEN bez udostępnienia tego pisma czytelnikom a jedynie jego fragmentów.

  Poniżej przedstawiamy pismo RIO o sygn. NA.III-071-32/2013 z dnia 20 września 2013 r. wraz z odpowiedzią na nie MEN sygn. DKOW.WOKO.5015.145.13.AAS z dnia 18 listopada 2013 r.

  więcej
Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257502
W tym miesiącu: 26462
Wizyt dzisiaj: 222
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: