Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zamówienia publiczne

 • 14-07-2016 09:11

  Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2016 r. pod pozycją 1020 opublikowano Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, dla których przewidziano inne vacatio legis. 

  więcej
 • 18-04-2016 14:57

  Komunikat UZP

  Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczony został komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

  więcej
 • 19-09-2014 12:31

  Prawo zamówień publicznych - zmiana ustawy

  W Dzienniku Ustaw z dnia 18 września 2014 r. pod pozycją 1232 opublikowano Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie tej ustawy oraz do odwołań i skarg dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy zmienianej w art. 1.

  więcej
 • 10-04-2014 09:00

  Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2014 r. pod pozycją 423 opublikowano ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r.

  Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. podwyższenie progów stosowania ustawy do 30 000 euro.

  więcej
 • 31-01-2014 09:11

  Zamówienia publiczne - średni kurs złotego w stosunku do euro w 2014 roku

  Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2014 r. wynosi - 4,2249 (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz.U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1692).

  więcej
 • 03-02-2014 09:47

  Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

  W Dzienniku Ustaw z dnia 12 grudnia 2013 r. pod pozycją 1530 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

  więcej
Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297282
W tym miesiącu: 27064
Wizyt dzisiaj: 617
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: