Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 grudnia 2013 r. pod pozycją 1530 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257495
W tym miesiącu: 26455
Wizyt dzisiaj: 215
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: