Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Upływa termin podejmowania uchwał o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm.), rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym.

31 marca br. mija termin podejmowania uchwał o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 r.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przekazywanie do tut. Izby ww. uchwał.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257486
W tym miesiącu: 26446
Wizyt dzisiaj: 206
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: