Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych

W Dzienniku Ustaw z dnia 1 kwietnia 2014 r. pod pozycją 423 opublikowano ustawę z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 16 kwietnia 2014 r.

Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. podwyższenie progów stosowania ustawy do 30 000 euro.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297325
W tym miesiącu: 27107
Wizyt dzisiaj: 660
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: