Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikowania niektórych wydatków związanych z wypłatą zasiłków dla opiekunów

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazał się komunikat w sprawie klasyfikowania niektórych wydatków związanych z wypłatą zasiłków dla opiekunów, wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z którego wynika, że:

  • wydatki na opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.) – należy ujmować w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;
  • wydatki związane z odsetkami od zasiłków dla opiekunów ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, należy ujmować w § 458 Pozostałe odsetki.

Link do komunikatu: kliknij tutaj

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297337
W tym miesiącu: 27119
Wizyt dzisiaj: 672
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: