Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność analityczna w 2010 roku

Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2009 rok

Niniejszy Raport jest już piątym opracowaniem sporządzonym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Znajdą w nim Państwo zestawienia procesów realizacji budżetu jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego, a także szeroko omówione wyniki nadzoru RIO w Opolu nad gospodarką finansową j.s.t. Raport opisuje również najpoważniejsze nieprawidłowości w gospodarce finansowej i zamówieniach publicznych kontrolowanych jednostek.

8 października 2010 r. 


Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2009 rok

18 czerwca 2010 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297387
W tym miesiącu: 27169
Wizyt dzisiaj: 722
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: