Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Działalność analityczna w 2011 roku

Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2010 rok

Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2010 r. podsumowuje pierwszy rok nowej kadencji władz samorządowych, z punktu widzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - organu nadzoru i kontroli nad ich gospodarką finansową.

Czytelna struktura Raportu i syntetyczna prezentacja poruszanych zagadnień, czyni niniejsze opracowanie przystępnym dla szerokiego grona odbiorców 

25 października 2011 r.


Analiza realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego za 2010 rok

Brak stabilności uregulowań prawnych, to jeden z ważniejszych problemów, na które napotykają samorządy w swojej działalności. W 2010 r. podobnie jak w latach poprzednich wprowadzono szereg nowych przepisów mających wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego w 2010 r. wzrosły o 4,6% i zostały zrealizowane w wysokości 4 124 964 tys. zł (97,7% planu). Wydatki ogółem wzrosły o 7,1% i zrealizowano je w wysokości 4 537 030 tys. zł (92,0% planu). Zobowiązania ogółem wyniosły 1 191 394 tys. zł (wzrost o 67,6%), co stanowiło 28,9% w relacji do wykonanych dochodów j.s.t.   

29 czerwca 2011 r.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297364
W tym miesiącu: 27146
Wizyt dzisiaj: 699
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: