Informujemy, że z dniem 4 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana numerów telefonów w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu na następujące: tel. centrali: 77/453-86-36 lub 77/443-18-70; fax: 77/453-73-68