Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Raport z realizacji budżetów jednostek samorządu terytorialnego woj. opolskiego za 2013 rok

Kolejny raz prezentujemy raport sporządzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu, który przedstawia problemy związane z wykonaniem budżetów j.s.t., dostrzegane przez pryzmat organu nadzoru i kontroli.

Raport przedstawia opisywaną tematykę zbiorczo i w odniesieniu do poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano w nim ujęcia liczbowego opisywanych zjawisk i porównania uzyskanych danych do wyników krajowych, we wszystkich segmentach gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego województwa opolskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią naszej publikacji.

Synteza Raportu zawiera najważniejsze jego elementy opisane w sposób skrótowy, wnioski i relacje w odniesieniu do roku ubiegłego i wyników osiągniętych przez wszystkie j.s.t. w kraju, a także informację o wynikach działalności nadzorczej i kontrolnej prowadzonej przez Izbę w 2013 roku.

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297313
W tym miesiącu: 27095
Wizyt dzisiaj: 648
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: