Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenia przeprowadzone w 2015 roku

 

2 grudnia 2015 r. - szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych pn. "Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych za 2015 rok. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych stwierdzone podczas kontroli problemowych i kompleksowych RIO"

6 -7 października 2015 r. - szkolenie dwudniowe dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego. W programie m.in. projektowanie budżetu na 2016 rok. 

8 czerwca 2015 r. - szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych nt.: „Sprawozdawczość budżetowa po nowelizacji Rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w 2015 roku”.

17 kwietnia 2015 r. - szkolenie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się zamówieniami publicznymi nt.: „Praktyczne skutki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”

27 marca 2015 r. - szkolenie dla pracowników j.s.t. nt.: „Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”

19 marca 2015 r. - szkolenie dla pracowników j.s.t. nt.: „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – omówienie praktycznych zmian wprowadzonych do ustawy.”

27 lutego 2015 r. – szkolenie dla radnych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności wybranych po raz pierwszy.

12 lutego 2015 r. – seminarium dla Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Przewodniczących Zarządów Województwa i Powiatów województwa opolskiego. 

27 stycznia 2015 r. - szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych nt.: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych”.

16 stycznia 2015 r. - szkolenie dla służb finansowych samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych nt.: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 rok w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych”.

9 stycznia 2015 r. - szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego nt.: „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za 2014 rok”.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297344
W tym miesiącu: 27126
Wizyt dzisiaj: 679
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: