Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN jednostek z osobowością prawną za IV kwartał

Zamieszczamy wzorce formularzy ZBIORCZYCH sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym są JST.
 
W pliku Rb-N znajdują się formularze: Rb-N oraz Rb-UN.
W pliku Rb-Z znajdują się formularze: Rb-Z oraz Rb-UZ.

Niniejsze wzorce przygotowane są WYŁĄCZNIE do obsługi IV kwartału:

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297284
W tym miesiącu: 27066
Wizyt dzisiaj: 619
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: