Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S

Przypominamy, że korekty sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2014 r. przesłane do regionalnej izby obrachunkowej do dnia 30 czerwca 2015 r. będą stanowiły podstawę do ustalania kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej, wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wyliczenia średniej kwoty bazowej w kraju (o której mowa w ustawie o funduszu sołeckim) na rok budżetowy 2016.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1225054
W tym miesiącu: 25400
Wizyt dzisiaj: 180
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: