Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Zmiana rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

Do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2016 r. oraz projektów uchwał budżetowych na 2016 rok będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zmienionym brzmieniu.

Zapis taki znalazł się w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowanym w Dzienniku Ustaw z dnia 1 lipca 2015 r. pod poz. 931, które wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297307
W tym miesiącu: 27089
Wizyt dzisiaj: 642
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: