Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat na 2016 rok

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.) Minister Finansów ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat na rok 2016.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz. 735).

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257516
W tym miesiącu: 26476
Wizyt dzisiaj: 236
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: