Wersja dla słabowidzących

Państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.

W Monitorze Polskim z dnia 22 października 2015 r. pod poz. 1029 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. Minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2016 r. pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązujących w bieżącym roku.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1297341
W tym miesiącu: 27123
Wizyt dzisiaj: 676
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: