Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 23 października 2015 r. pod pozycją 1685 opublikowano ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa wprowadza zmiany w katalogu źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego poszerzając go o wpływy z opłaty reklamowej. Ustawa wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257476
W tym miesiącu: 26436
Wizyt dzisiaj: 196
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: