Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Ustawa o rewitalizacji

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2015 r. pod pozycją 1777 opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 37, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Art. 37 ustawy o rewitalizacji wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych polegające na dodaniu nowej stawki w podatku od nieruchomości.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257482
W tym miesiącu: 26442
Wizyt dzisiaj: 202
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: