Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Karta Nauczyciela - formularz sprawozdania za 2015 r.

 

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Finansowanie Edukacji został w dniu 9 listopada br. zamieszczony formularz sprawozdania, o którym mowa w art. 30a ustawy - Karta Nauczyciela za 2015 r.

- link do strony

Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok należy przedłożyć do Izby do dnia 17 lutego br. wersji elektronicznej na adres:  oraz w formie dokumentu papierowego.

Dane zawarte w wersji elektronicznej muszą być zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu przekazywanym w formie pisemnej.

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257520
W tym miesiącu: 26480
Wizyt dzisiaj: 240
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: