Wersja dla słabowidzących

... państwowy organ nadzoru i kontroli finansowej jednostek samorządu terytorialnego ...

Szkolenia przeprowadzone w 2016 roku

 

Data Adresaci Temat szkolenia
29 listopada 2016 r. skarbnicy j.s.t. Centralizacja VAT w samorządach – analiza szczegółowa na gruncie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług…(Dz.U. z 2016 r., poz. 1454) procedury, przykłady/ rekomendacje oraz JPK w sferze publicznej.
16 listopada 2016 r. skarbnicy j.s.t. Centralizacja VAT w samorządach – analiza szczegółowa na gruncie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług…(Dz.U. z 2016 r., poz. 1454) procedury, przykłady/ rekomendacje oraz JPK w sferze publicznej.
6-7 października 2016 r. skarbnicy j.s.t.

1. Nowe zasady organizowania przez jednostki samorządu terytorialnego wspólnej obsługi w Centrach Usług Wspólnych po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.   

2. Zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz wybrane problemy sprawozdawczości budżetowej.

3. Rola i zadania skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. 

30 czerwca 2016 r. pracownicy j.s.t., zajmujący się świadczeniami z zakresu pomocy społecznej "Świadczenie wychowawcze oraz Fundusz Alimentacyjny - ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość"
22 czerwca 2016 r. pracownicy merytoryczni j.s.t., którzy zajmują się dochodzeniem i egzekucją  podatków i opłat na rzecz gminy "Egzekucja - czyli przymusowe dochodzenie podatków i opłat na rzecz gminy”
28 kwietnia 2016 r. skarbnicy, pracownicy merytoryczni "Rozliczanie dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
5 kwietnia 2016 r. pracownicy j.s.t. zajmujący się zamówieniami publicznymi „Praktyczne skutki nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych”
10 marca 2016 r. służby finansowe j.s.t. „Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów krajowych w 2016 roku”
29 lutego 2016 r. służby podatkowe  j.s.t. "Nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa – dochodzenie i egzekucja podatków i opłat na rzecz gminy w świetle nowych regulacji prawnych”
10 lutego 2016 r. skarbnicy j.s.t. Podatek VAT 2016/2017 w jednostkach sektora finansów publicznych (JSFP) – centralizacja rozliczeń w samorządach oraz pre-współczynnik przy odliczaniu podatku naliczonego (nowe rozporządzenie MF z 17.12.2015 r.) oraz bieżące problemy i wątpliwości
26 stycznia 2016 r. służby finansowe samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych”
21 stycznia 2016 r. służby finansowe samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 rok w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych”
7 stycznia 2016 r. skarbnicy j.s.t. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdanie finansowe za 2015 rok”

 

Statystyka odwiedzin
Liczba wizyt: 1257477
W tym miesiącu: 26437
Wizyt dzisiaj: 197
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
45-052 Oleska 19 A
tel.: 77 453-86-36 do 7
fax: 77 453-73-68
e-mail: